PaceVT.com – Pace Virtual Tuning – VT league

PaceVT.com – Pace Virtual Tuning – VT league

Musíte mít povolený JavaScript a Cookies.
You have to have enabled JavaScript and Cookies.

Zkontrolovat znovu / Check again

Pokud se Vám tato hláška stále zobrazuje zkuste zmáèknout F5.
If you still see this message, try to press F5.CZEENG

Today is 19th November 2010

WEB FORUM VT LEAGUE CONTESTS GALLERIES LOG IN

Registration || Forgotten password

VIP info || FAQ

VT league

PaceVT.com » VT league

Competition

25.4.2010Bonusová soutìž è. 2

Zadání:
Zpracujte návrh dopravního letounu. Podmínky a více informací najdete ZDE

Technika:
PC i kreslené (každá kategorie hodnocena zvl᚝)

Výhry:
Nejlepší práce každé kategorie mùže obdržet až 550 bodù.
Uzávìrka:
10.6.2010

Práce posílejte na bonusovka@pacevt.com. Obrázek pojmenujte svým nickem a pøedmìt emailu uveïte “Bonus2“.

Hodnì štìstí.

Scuby

Competition

2.4.2010VÝSLEDKY 1. BONUSOVKY

Vítìz VT: Grind_ARTs
Vítez KT: L4TUNE

Gratuluji a pøipisuji 350 bodù.

Ostatním uživatelùm bude za úèast pøipoèteno 50 bodù.

Práce ke stažení ZDE.

Scuby

News

28.2.20101st BONUS CONTEST

Submission:
Make tuned/serial collage of minimum 4 cars which has to be same brand, model and year. Something for inspiration if you can’t imagine that

Technika:
PC i kreslené (každá kategorie hodnocena zvl᚝)

Best work of each category gain 350 points.
Deadline:
30.3.2010

Works send in bonusovka@pacevt.com. Picture name must be your nickname and article of message “Bonus1”.

Good luck!

More info

Scuby

Competition

23.8.2009VÝSLEDKY 7. BONUSOVKY

Vítìz VT: Design_ART:)
Vítez KT: Danèic

Gratuluji a pøipisuji 350 bodù.

Práce ke stažení ZDE.

Scuby

News

1.8.20097th BONUS CONTEST

Submission:
Suggest delivery truck so that it can serve as a mobile stand our Web PaceVT.com
Technic:
PC, drawings (each category separately evaluated)
Win:
Best work of each category gain 350 points.
Deadline:
22.8.2009

Works send in bonusovka@pacevt.com. Picture name must be your nickname and article of message “Bonus7”.

Good luck!

Scuby

Competition

1.8.2009VÝSLEDKY 6. BONUSOVKY

Vítìz: Design_ART:)

Gratuluji a pøipisuji 250 bodù.

Ostatní práce ke stažení ZDE.

Scuby

Competition

10.7.2009Bonus contest #6
Submission:
This bonus will not be a normal competition in the virtual tuning, but you
have a unique opportunity to propose PaceVT.com appearance, which will be inserted between the skins for VIP users. Victorious
appearance is still the holidays started.

The proposal must fit the current template web, so that part of the deployment site
is addressed. But this is all you need to meet.

Proposals in the resolution 1280×1024 email on bonusovka@pacevt.com. Name your image as your nick and object set “Bonus6”

Deadline: 31.7.2009
Reward: 250 points

Good luck.

Scuby

Competition

7.7.2009RESULTS OF 5th BONUS

Winner of VT: D.U.R.C.I

Winner of KT: petrzalkarulez

Congratulations and 400 point for both winners.

Other works for download HERE.

šubi

News

1.7.2009
1. místo
penìžní odmìna 3.000 Kè + brašna na notebook Celly
250 bodù do VT ligy
Board

2. místo
penìžní odmìna 1.000 Kè + poukázka na odbìr zboží v hodnotì 1.000 Kè na e-shopu amilo.cz nebo cellyshop.cz
250 bodù do VT ligy
Bullet

3. místo
poukázka na odbìr zboží v hodnotì 1.000 Kè v e-shopech amilo.cz nebo cellyshop.cz
250 bodù do VT ligy
Luke

Vítìzùm gratulujeme!
Prosím vítìze aby se na mì obrátili co nejdøíve kvùli odeslání výher, dìkuji.

Ostatní práce jsou spolu s tìmito v balíèku v originálních velikostech pøiloženy u vyhlášení bonusovky i TADY

Všichni co jste se zùèastnili obdržíte 250 bodù do VT ligy

Scuby

Competition

21.5.20095th BONUS CONTEST

Submission:
Everybody knows the Carmagedon game… Adjust the car of your chois in order to succes in this game. Rockets, machineguns and spikes are allowed. Fantasia does not have borders.
Technic:
PC, drawings (each category separately evaluated)
Win:
Best work of each category gain 400 points.
Deadline:
24.6.2009

Works send in bonusovka@pacevt.com. Picture name must be your nickname and article of message “Bonus5”.

Good luck!

šubi

© 2005-2010  PaceVT.com || pacevt@pacevt.com || by PaceVT Group || RSS || Top

Rychle-Koupelny.cz
RS STAVBY.com

ADVERTISING

OUR ICON

www.PaceVT.com
HTML code

STATS

TOPlist
Poèítadlo
Dostupnost podle Monitoring-serverù.czWho is online??
Galleries: 3497

Pictures: 7718

Newest user:
Liboreccz

ADVERTISING